Körkort, motorcykel

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Vi delar in MC-kortet i 3 olika klasser:

A1 (lätt motorcykel) motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt.

A (begränsad effekt) motorcykel som har en effekt av högst 25 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kW/kg.

A (obegränsad effekt) motorcykel som har högre effekt än 25 kW eller ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kW/kg.

Tung motorcykel med obegränsad effekt får du köra om du har körkort med behörighet A med begränsad effekt och har haft behörigheten under minst två år eller har fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel.

Uppfyller du inte ovanstående krav får du endast köra motorcykel med begränsad effekt.

Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska ta körkort för tung motorcykel (A) behöver du bara göra körprovet. Kraven på en motorcykel som används vid körprov är annorlunda än när du framför en motorcykel när du redan har behörighet A1 eller A, eller när du övningskör för A1 eller A.

Krav

För att få övningsköra ska du:

  • ha fyllt 16 år om du ska övningsköra med lätt motorcykel* (A1).
  • ha fyllt 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med tung motorcykel med begränsad effekt** (A).
  • ha fyllt 20 år om du ska övningsköra med tung motorcykel med obegränsad effekt*** (A).
  • ha ett giltigt körkortstillstånd.
  • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat.

* Slagvolymen på en lätt motorcykel får inte överstiga 125 cm³ och motorns effekt får inte överstiga 11kW (A1).
** Motorns effekt får inte överstiga 25 kW. Förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kW/kg (A).
*** I trafikskola får du övningsköra med motorcykel med obegränsad effekt (A) om har du fyllt 17 år och 6 månader. En förutsättning är att trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.