Körkort, AM (moped)

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM, som är en körkortsbehörighet för moped. Moped klass I (så kallad EU-moped) kan få köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med högre behörighet.

Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och för att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009), eller förarbevis för moped klass I (körkort behörighet AM från den 1 oktober 2009).
Förtydligande av kursplanen för utbildare och elever

För att hjälpa utbildare och ungdomar som ska ta AM-körkort publicerar Transportstyrelsen nu ett arbetsdokument som beskriver de krav som ställs på eleverna enligt kursplanen.
Arbetsdokumentet som utarbetats tillsammans med olika branschorganisationer innehåller i detalj vilka krav som ställs på eleven inom ett visst delområde. Det finns också exempel på innehåll som Transportstyrelsen kan komma att pröva vid ett kunskapsprov.

Krav på föraren

För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov. Du gör kunskapsprovet på Vägverket.
Innan du gör provet måste du:

  • ha ett giltigt körkortstillstånd
  • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
  • ha fyllt 15 år

För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du påbörja utbildning hos behörig utbildare.

Utbildning/Övningskörning

Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.
För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. När det gäller den praktiska delen så bör man ha i åtanke att när det är vintertid så kan det bli problem att köra om det är risk för halt väglag. Se därför till att planera din utbildning då man kan börja när man är 14 år och 9 månader!

De utbildare som idag är godkända att utbilda för förarbevis klass I är även godkända för att utbilda för körkortsbehörigheten AM. För de elever som avser att genomföra kunskapsprov från och med den 1/10 2009 ska utbildningen ske enligt den nya kursplanen (TSFS 2009:12) som trädde i kraft den 1/4 2009. Kunskapsprovet görs på något av Trafikverkets förarprovskontor och bokas hos Trafikverkets kundtjänst för förarprov.

Man får inte övningsköra på moped hemma!!
Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass I blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.
Varför behövs ett körkort för moped klass I?

Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

Kunskapsprov och en obligatorisk fordonsanpassad utbildning med mer omfattande praktiska inslag än idag, bland annat övningskörning i trafik, bör kunna göra mopedåkningen säkrare för ett stort antal unga förare.