Risk2Utbildning

För att kunna hjälpa våra elever på ett bättre, mer modernt och mer effektivt sätt är vi stolta att kunna berätta att vi är en av tre utbildare i Sverige på Easydrift och en av fem utbildare i Västra Götaland på

Riskutbildning 2 för bil. Utbildningarna hålls på Hasslösa Flygfält.

Easydrift är en speciell ”plastring” som installeras utanpå bilens befintliga däck för att på så sätt minska friktionen mot marken även på ytor med strävt underlag så som asfalt eller betong, helt utan bevattning eller extra tillsatser.