Körkort, BE Personbil med tungt släp

Nya körkortsregler för bil (B-behörigheter)
Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. En av förändringarna är att det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. De nya reglerna införs den 19 januari 2013.

Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.

Behörigheten B kommer även i fortsättningen att ge rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Behörigheten A, om den tas efter den 19 januari 2013, kommer inte att ge rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar.

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilas totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.

Prov
För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att föraren genomgår ett särskilt körprov. Du kan även göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första delen innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat släp. Både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen. Körprovet för utökad B-behörighet ska genomföras med en personbil eller lätt lastbil med en tjänstevikt av lägst 1 000 kg och en totalvikt av högst 3 500 kg samt ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg. Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Du måste själv tillhandahålla en sådan fordonskombination. Bilen måste även ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena.

Läs mer om de krav som Transportstyrelsen ställer på de fordon som får användas vid körprov för utökad B-behörighet. Provet kan göras tidigast den 19 januari 2013 men kan bokas från den 1 november 2012.

Åldersgränsen kommer att vara 18 år. Utökad B-behörighet kommer att markeras på baksidan av körkortet med villkorskod 96.

Viktigt att ta hänsyn till dragbilens begränsningar
Det är viktigt att komma ihåg att bilens maximala släpvagnsvikt också gäller som begränsning. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel bilens dragkula.

Mer information om hur tung släpvagn din bil får dra hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Att övningsköra
Du har rätt att börja övningsköra för den utökade B-behörigheten när du är 17 år och 6 månader.

Förändringar för behörighet BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500 kg. För att dra så tunga släp krävs då någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE.

För dig som redan har en B- eller BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort med behörighet B eller BE, gäller de regler som fanns när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

  • Du som har tagit körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon övre begränsning för vad din personbil får väga.
  • Körkort med behörighet BE som är utfärdat före den 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släp oavsett vikt.

Det finns fem krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  • Du har körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.
    Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Du kan läsa mer om förarprovet på www.korkortsportalen.se