STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Vi är anslutna till STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund). Det ger dig som elev hos oss en extra trygghet.

Krav på en STR-ansluten trafikskola

De krav som ställs på en medlem i STR regleras i framförallt två beslut. Dels i STR Lokalföreningsstadgar och dels i beslut taget på Riksmöte.

Medlem ska enligt Riksmötesbeslut

Överlämna en informationsfolder med ett fastställt minsta innehåll, till alla kunder vid behörighet A och B.
Inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar.
Genomgå STR företagsutbildning inom det interimistiska året.
Besvara av STR utsända enkäter.
Tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med ett för kunden lämpligt material.
Upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal.

Trafikskolans informationsfolder

Informationsfoldern ska tilldelas alla kunder vid behörighet A och B. Foldern ska ge information om hur trafikskolan bedriver sin verksamhet och den ska innehålla minst följande information:

Du som kund erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.
Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.
Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.
Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Du får en tydlig information om:

vilka tider som körlektioner erbjuds
trafikskolans personal och deras roller
vilka tider som receptionen är bemannad
när och hur du kan göra testskrivningar
STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner.

Du får tydlig information om priser där det framgår:

  • ordinarie pris
  • körlektionens längd
  • hur många teorilektioner som ingår i kursen
  • hur lång tid en teorilektion omfattar
  • vilket utbildningsmaterial som ingår
  • Du har möjlighet att betala med betalkort och/eller via bank- eller plusgiro.
  • STR:s praxis för återbetalning tillämpas.
  • STR:s reklamationspolicy gäller.
  • Trafikskolan använder övningsbil med alkolås i utbildningen