Körkort, utökad B-behörighet (B96)

Det nya utökade B-körkortet 96 förenklar för dig som vill köra med tyngre släp som husvagn, hästsläp och båttrailer

Utökad B-behörighet infördes den 19 januari 2013 och är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden är att du kan köra med tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.
Om du redan har ett B-körkort behöver du bara göra ett körprov hos Trafikverket för att få utökad B-behörighet.
Med utökad B-behörighet har du rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. För vanlig B-behörighet gäller en totalvikt på högst 3 500 kg.

• Boka körprovet i god tid.
• Du måste fotografera dig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto.
• Du tillhandahåller själv lämplig bil och släp. Du får inte själv köra provfordonen till körprovet. Istället kan du ta hjälp av någon som har BE- eller utökad B-behörighet. Tar du hjälp av en trafikskola så har de fordon att hyra.
• Fordonskombinationen, bil och släp, ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.
• Släpet ska vara lastat till minst halva maximilasten.
• Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion minst lika hög och bred som bilen.
• Lasten ska bestå av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.

Hur går körprovet till?
I körprovet ingår hopkoppling av bil och släp, säkerhetskontroll, körning i och utanför tätort, två manöverprov varav minst ett innehåller backning; rak backning före eller efter sväng, isärkoppling av bil och släp. Under provet görs en helhetsbedömning av körningen.

Bakgrunden till de nya reglerna som infördes den 19 januari 2013 är ett EU-direktiv som syftar till trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU.